Επαγγελματική εξόντωση

Όταν ψεκάζουμε ένα σημείο με μια χημική ουσία, επηρεάζεται το νευρικό σύστημα των εντόμων, εμποδίζοντας τα νεύρα τους να επανέλθουν σε κατάσταση ηρεμίας αφού έχουν διεγερθεί. Αυτή η γρήγορη πυροδότηση των νεύρων οδηγεί σε παράλυση και τελικά θάνατο.

Η χημική ουσία που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από το έντομο που στοχεύουμε και τις συγκεκριμένες συνθήκες στην τοποθεσία. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά χημικά για ψεκασμό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διαθέτουμε δελτία δεδομένων ασφαλείας για κάθε χημικό που χρησιμοποιούμε.

Όλα τα χημικά που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από την κυβέρνηση.